Blast from the past (4/52)


Taken maybe not that long ago, but definitely not past week. I just wanted to include it here.
We had very mild and short winter this year. We could enjoy some snow for just about a week. And this was first time for Mikołaj to meet such a strange white guy :) 

--
Zrobione nie tak dawno, choć oczywiście nie nie w ciągu ostatniego tygodnia. Chciałam je jednak włączyć do serii.
Mieliśmy bardzo łagodną i krótką zimę. Śniegiem mogliśmy się cieszyć chyba jedynie przez jakiś tydzień. I to był pierwszy raz kiedy Mikołaj spotkał takiego oto dziwnego śnieżnego gościa :)

Comments

Popular Posts