Summer on the beach (23/52)


While mom was left at home, missing the little boy terribly! He enjoyed few fun moments at the Polish seaside.
Not alone of course ;)

Podczas gdy bardzo tęskniąca mama została w domu, Mikołaj odpoczywał na nadbałtyckiej plaży.
Nie sam, oczywiście :)

Comments

Post a Comment

Popular Posts